# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

#

 1.33:1 – sjónvarpshlutfall

1.37:1 – akademíuhlutfall

16:9 – hlutfallsstærð sem samsvarar 1.77:1 og er normatíft viðmið í flatskjáum og breiðtjaldssjónvörpum

180 – degree rule – 180 gráðu reglan

2.35:1 – breiðtjaldshlutfall

30 – degree rule – 30 gráðu reglan

A

Abstract film – abstraktmynd

Academy ratio – akademíuhlutfall

Acting – leiktjáning

Acting, naturalistic – natúralísk leiktjáning

Acting, stylized – stíliseruð leiktjáning

Actuality – raunmynd / hversdagsmynd

Alien invasion film – geimveruinnrásarmynd

Alienation – framandgerving

Alienation effect – framandgervingaráhrif/framandleikaáhrif

Allegory – allegóría/dæmisaga

Ambiguity – margræðni

Amusement parks – skemmtigarðar

Anamorphic lens – dreifilinsa

Animated film – teiknimynd

Animation – teiknun, teiknuð inngrip í mynd, teiknuð mynd að hluta eða heild

Anime – teiknimynd (japönsk)

Antagonist – andstæðingur

Apocalyptic film – heimsslitamynd

Archtype – erkitýpa

Art cinema – listabíó

Artifical intelligence – gervigreind

Aspect ratio – hlutfallsstærð

Asynchronous sound – ósamræmi milli myndar og hljóðs / hljóðósamræmi

Attraction – hrifmagn (einkum tengt skrifum Sergei Eisenstein)

Audio track – hljóðrás

Auditory – hljóðrænt

Auteur – kvikmyndahöfundur

Auteur theory – höfundarkenningin

Authorial code – höfundarumsögn

Authorial expressivity – höfundartjáning

Automation – sjálfvirkni

Avant-garde cinema– framúrstefnubíó

B

Base – grunnur samfélags (marxísk fræði)

Bergfilme (þý.) – fjallamynd (þýsk kvikmyndagrein frá þriðja og fjórða áratugnum)

BETA tape – BETA myndband

Bi–gendered – tvö kyngervi / tvíhliða kynferði

Bi–sexual – tvíkynhneigð

Big budget film(s) – dýr(ar) mynd(ir)/morðfjármynd(ir)

Biker film – mótórhjólamynd (undirgrein vegamyndarinnar)

Bildung – þroski

Bildungsroman – þroskasaga

Binge watching – staraþon/lotuáhorf

Biopic – lífshlaupsmynd

Blaxploitation – blökkubraskmynd

Block booking – magnkaup

Blockbuster – stórsmellur

Blocking – rýmisvensl/stillingar

Blocking, graphic – myndræn rýmisvensl/stillingar

Blocking, social – félagsleg rýmisvensl/stillingar

Blu ray – bláskerpa

Boutique studios – menningarlega sinnuð undirdeild kvikmyndavers

Box office – miðasölutekjur

British New Wave – breska nýbylgjan

Budget – framleiðslukostnaður/kostnaðaráætlun

Burlesque – búrlesk (sýning)

C

CGI – tölvuvæddar myndbrellur (tölvugerðar ímyndir)

Cable – kapall (sjónvarp)

Cameo – smákoma

Camera distance – lengd milli tökuvélar og viðfangs/skotlengd

Camera lens – linsa

Camera–stylo – tökuvélarpenninn

Camp – kamp

Cannibal film – mannætumynd (einkum tengd grein ítalskra innyflamynda)

Canon – hefðarveldi

Canted frame – skakkur myndrammi

Cassette – snælda

Causation – orsakasamhengi

Character – persóna

Character actor – karakterleikari

Character development – persónuþróun

Character type – persónugerð/týpa

Choreographer – danshöfundur

Choreography – danssmíði/danshönnun/dansgerð

Cine clubs – kvikmyndafélög/kvikmyndaklúbbar

Cinéma pur (fr.) – hreint bíó (frönsk listabíóstefna á þriðja áratugnum)

Cinemascope – breiðtjaldshlutfall framkallað með notkun á dreifilinsu

Cinematic institution – kvikmyndastofnun (vísar til þeirra efnahagslegu og hugmyndafræðilegu skilyrða sem móta mat einstaklinga á kvikmyndum)

Cinematography – kvikmyndataka

Cis – sís (kynvitund samræmist líffræðilegu kyni)

Classical norm – klassísk hefð (notað um frásagnaraðferð Hollywood mynda stúdíótímabilsins)

Close-up – nærmynd

Color scheme – litasamsetning

Colorbalances – litróf

Colorbalances, contrasting – gagnhverft litróf

Colorbalances, noncontrasting – samheldið litróf

Comedy – gamanmynd

Comedy of remarriage – hjónaskilnaðarslitagamanmynd (undirgrein ærslagamanmyndarinnar)

Comic book – myndasaga

Communication – boðskipti/samskipti

Constellation – (hugmyndaleg) samstæða

Continuity editing – framvinduklipping

Continuity error – framvinduvilla

Continuity narrative – framvindufrásögn

Coolness factor – svalleikastuðull

Costumes – búningar

Crane shot – kranaskot

Credits – aðstandendalisti

Crime film – glæpamynd

Crime thriller – glæpatryllir

Critical theory – krítísk teóría (kennd við Frankfurtarskólann)

Cross-cutting – víxlklipping

Crotch opera – klofópera/klobbera

Cult – költ

Cult film – költmynd

Culture – menning

Culture industry – menningariðnaður (Frankfurtarskólinn)

Culture wars – menningarstríðin (oftast rætt í bandarísku samhengi)

Cut – klipping

Cutaway – fráhvarfsklipping/klippt í burtu

Cyberpunk – sæberpönk

Cyborg – sæborg

Czech New Wave – tékkneska nýbylgjan

D

DC/Marvel Extended Universe – viðbættur söguheimur DC/Marvel

Deconstruction – afbygging

Deep focus – djúpskerpa

Defamiliarization – framandgerving

Depth of field – rýmisdýpt

Dialectics – díalíektík (þráttahyggja)

Dialogue intertitles – samræðutextaspjöld

Diasporic cinema – tvíheima bíó

Diegesis – söguheimur

Diegetic – tilheyrir söguheimi

Diegetic sound – hljóð innan söguheims

Diegetic sound, non – hljóð utan söguheims

Diegetic, non – tilheyrir ekki söguheimi

Digital – stafræna, stafrænt

Digital cinema – stafrænt bíó

Digital effects – stafrænar mynd– eða hljóðbrellur

Digital sound – stafrænt hljóð

Direct sound – beint hljóð

Disaster film – stórslysamynd

Disjunctive editing – óraðkvæm klipping

Dissolve – myndlausn

Distribution – dreifing

Documentary – heimildarmynd

Documentary realism – heimildaraunsæi/raunsæi að hætti heimildarmyndar

Dolly zoom – hreyfisúm

Dominant – ráður

Double/Multiple exposure – myndblöndun

Drag – drag

Drama – drama

Dramedy – gríndramamynd

Dream logic – draumarökvísi

Drive-in ­– bílabíó

Dual line of action – tvískipt atburðarás

Dub/dubbing – talsetning/talsetja

Duration – dvöl/tímalengd

DVD – DVD mynddiskur

E

Early cinema – árbíó

Eastern – austri (í samhengi við kvikmyndagrein vestra)

Eastmancolor – Eastmanlitur

Editing – skeyting/klipping

Educational film – fræðslumynd

Educational film, sex – kynlífsfræðslumynd

Effects – tæknibrellur (sjónrænar og hljóðrænar)

Effects, practical – efnislegar tæknibrellur

Effects, visual – sjónrænar tæknibrellur

Ellipsis – úrfelling

Ellipsis in space – úrfelling í rými

Ellipsis in time – úrfelling í tíma

Empirical – reynslu/raunbundinn

Engaged cinema – róttækar kvikmyndir

Epic – stór- („epic western“ væri þá stórvestri o.s.frv.)

Epic film – stórmynd

Epistemology – þekkingarfræði

Establishing shot – stofnskot

Experimental film – tilraunamynd

Exploitation films – braskmyndir/braskbíó

German expressionism – þýskur expressjónismi

Extra – statisti

Extreme close-up – mikil nærmynd

Extreme long shot – mikil fjarmynd

Eyeline match – sjónfesta

F

Fade-in – myndbirting

Fade-out – mynddofnun

Fantasy – órar

Feminist film theory – femínsískar kvikmyndakenningar

Fetishism – blætisdýrkun

Fetishize – blætisgera

Fierce – ofsi (notað í samhengi við kynferði og drag)

Figurative type – fígúra

Fill lighting– uppfyllingarlýsing

Film festival – kvikmyndahátíð

Film history – kvikmyndasaga

Film noir – rökkurmynd

Film review – kvikmyndadómur

Film school – kvikmyndagerðarskóli

Film studio – kvikmyndaver

Filter ­– filter/sía

First-person narration – fyrstu persónu frásögn

Flashback – endurlit

Flashforward – framlit

Flying saucer – fljúgandi furðuhlutur

Focal length – brennivídd

Focus – fókus/skerpa

Force field – orkuskjöldur

Formalism – formalismi

Formula – formúla (formúlumynd)

Found footage – fundið efni

Frame – myndrammi

Frame, canted – skakkur myndrammi

Frame, mobile – myndrammi á hreyfingu

Framing – innrömmun/römmun

Franchise – veldisefni

Frankfurt School – Frankfurtarskólinn

French New Wave – franska nýbylgjan

G

Gangster film – glæponamynd

Gaze – sjónmál

Geezer–pleaser – sjomlastroka

Gender – kynferði/kyngervi

Gender certainty – kynvissa

Gender identity – kynvitund

Gender role – kynhlutverk

Generic corpus – greinasafn

Generic regime – greinakerfi

Genre – kvikmyndagrein

Genre depletion – greinaþurrð

Genre film – greinamynd

German New Wave – þýska nýbylgjan

Gesture – látbragð

Giallo – gul mynd (undirgrein ítalskra morðgátu– og hryllingsmynda)

Global – hnattrænt

Globalization – hnattvæðing

Gore film – innyflamynd

Graphic editing – grafísk eða myndræn klipping

Graphic match – grafísk, eða myndræn samsvörun

Gross out horror – ofbjóðshryllingsmynd

Guilty pleasure – sakbitin sæla (tiltekin kvikmynd er …)

H

Handheld – handheld/handtaka

Handheld camera – handheld tökuvél/handtökuvél

Hard boiled detective – harðsoðinn spæjari

Hay’s code – Hays–sáttmálinn

Hermeneutics – túlkunarfræði

Heteronormativity – gagnkynhneigð viðmið

High angle – hár vinkill

High culture – hámenning

Hippie culture – hipppamenning

Historical materialism – söguleg efnishyggja

Home market – heimamarkaður

Horizon of expectation – sjóndeildarhringur væntinga (úr þýskri viðtökufræði, einkum kennt við Hans Robert Jauss)

Horizontal intergration – lóðréttur samruni

Horror – hryllingur

Horror film – hryllingsmynd/hrollvekja

Humanism – húmanismi

Hybrid genre – blönduð kvikmyndagrein

I

Iconography – táknheimur

Idealism – hughyggja

Identification – samsömun

Identity – sérteikn

Ideological state apparatuses – hugmyndafræðileg stjórntæki ríksisins (Althusser)

Ideology – hugmyndafræði

Image – ímynd/myndheild

Image, phenomenological – fyrirbærifræðileg ímynd

Image, psychological – sálfræðileg ímynd

Impressionism – impressjónismi

Indie film – óháð kvikmynd

Insert – innskot

Internal diegetic sound – huglægt söguheimshljóð

Intertextual relay ­– textatengsla boðskipti

Intertitles – millitexti

Invasion film – innrásarmynd

Invisible editing – ósýnileg klipping

Iris – himnuskot

Irony – tvísæi, kaldhæðni

J

Jidai-geki japönsk tíðarandamynd

Jump cut – stökkklipping

Jump scare – bregða (n.o.)

Juvenile delinquent film – villingamynd

K

Killcam – slægjutaka

Kino – (kvik)mynd (einkum tengt við skrif Dziga Vertov)

Kino–Fist – myndhamar (einkum tengt við skrif Dziga Vertov)

Kino–Pravda – kvikmyndasannleikur (einkum tengt við skrif Dziga Vertov)

Krimi – þýskar glæpamyndir frá sjöunda áratugnum, tengdar skáldsögum Edgar Wallace

L

Laserdisc – leiserdiskur (dreifingarform á kvikmynduðu efni í heimahús, kom á milli myndbandsspóla og DVD diska; hljóðrásin var stafræn en myndrásin analóg)

Lens flare – blossi

Letterbox – innrömmun 

Lighting – lýsing

Lighting, back – baklýsing/baksviðslýsing

Lighting, frontal – framlýsing

Lighting, high – áherslulýsing, jafnvel úr ólíkum áttum, sem er notuð til að draga athygli að tilteknum þáttum myndrammans

Lighting, key – Lykillýsing/aðallýsing. Ljósuppsprettan jafnan afmörkuð en ríkjandi

Lighting, key high – hálykillýsing

Lighting, side – hliðarlýsing

Lighting, three-point – þrílýsing/þriggja punkta lýsing

Lighting, top – hálýsing

Ligthing, fill – viðbótarlýsing, notuð til að vega upp á móti lykillýsingu eða lýsa upp aðra fleti myndrammans

Ligthing, key low – láglykillýsing

Ligthing, under – undirlýsing

Location – tökustaður

Location shoot – vettvangstökur

Long shot – fjarmynd

Long take – löng taka

Low angle – lágvinkill

Low budget – vanefnakvikmynd/baslbíó

Low culture – lágmenning

Lucha libre – mexíkóskar fjölbragðaglímumyndir

Lumbersexy – kynhöggslegur

M

Main actor – aðalleikari

Mainstream – meginstraumur/miðstreymi

Make-up – förðun

Male gaze – karllægt sjónmál

Market saturation – hámörkuð markaðsdreifing

Market share– markaðshlutdeild

Martial arts film – bardagalistamynd

Masochism – sjálfskvalalosti

Mass culture – fjöldamenning/múgmenning

Match on action – hreyfingarsamsvörun/hreyfiklipping

Matte shot – þekjuskot

Meaning – merking

Measure of character – persónusköpunarvirkni

Media – miðlar

Medium – miðill

Medium close-up – mið-nærmynd

Medium long shot – mið-fjarmynd 

Medium shot – miðmynd

Melodrama – melódrama

Mickey-mousing – mynd fylgir hljóði

Mimic – herma

Minor -/secondary characters –aukapersónur

Mirror stage – spegilstigið (í sálgreiningu J. Lacan)

Mise-en-scéne – myndheild/leikmynd

Mobile frame – kvikur myndrammi, myndrammi á hreyfingu

Mockumentary – heimildarháð(mynd)

Modernism – módernismi

Modernist film/cinema – móderníska bíóið

Modernity - nútími

Modes of unity – einingaraðferðir

Mondo film – heimsmynd, æsiheimildarmynd

Montage – myndflétta

Motion capture technology – hreyfiföngunartækni

Mountain film – fjallamynd (þýsk kvikmyndagrein frá þriðja og fjórða áratugnum)

Movement editing – Hreyfiklipping

Movie palace – kvikmyndahöll (vísar til fortíðar)

Muddled plot – þvælingarstuðull sögufléttu (eða handrits)

Multi-lingual release/version – fjölmála útgáfa (tíðkaðist einkum er hljóðtæknin var að ryðja sér til rúms um 1930)

Multi–reel film – fjölspólumynd

Multimedia – margmiðlun

Multinational corporation – fjölþjóðlegar fyrirtækjasamsteypur

Multiple narrations – margradda frásögn

Multiplex – fjölsala kvikmyndahús/sýningaklasar

Musical – dans- og söngvamynd/söngleikur

Music supervisor – umsjónarmaður tónlistar

Mystery – ráðgáta

N

N(ational)T(elevision)S(ystem)C(ommittee) – NTSC (litkóðunarkerfi í analóg sjónvörp)

Narcissism – sjálfsdýrkunarhvöt

Narration – frásögn/framsögn

Narrative – frásaga/frásögn

Narrative analysis – frásagnargreining

Narrative duration – frásagnadvöl

Narrative frame – frásagnarrammi

Narrative frequency – frásagnatíðni

Narratology – frásagnarfræði

Narrator – sögumaður

National cinema – þjóðarbíó

Naturalistic mise-en-scéne – raunsæ myndheild

Natural lighting - náttúruleg lýsing

Negative cutter – negatífuklippari

Neo-noir – síðrökkurmynd

Neorealism – nýraunsæi

Network – sjónvarpsstöð

Neue Sachlichkeit (þý.) – nýja hlutlægnin

New criticism – nýrýni

New German cinema – þýskt nýbíó

New historicism – nýsöguhyggja

New Hollywood – nýja Hollywood / bandaríska nýbylgjan

New media – nýmiðlar

New wave – nýbylgja

Niche market – markaðskimi

Nickelodeons – fimmaurabíó

Nitrate – nítrat

Non-diegetic insert – innskot handan söguheims

Non-diegetic sound – hljóð handan söguheims

Non-fiction – skáldleysa

Non-narrative – söguleysa

Non–binary gender – kynsegin

Nondiegetic – handan söguheims

Nostalgia – fortíðarþrá

Nuance – blæbrigði

Nudie – nektarmynd

O

Objective point of view - hlutlaust sjónarhorn

Occult film – dulræma

Offscreen sound – hljóð utan myndramma

Offscreen space – rými handan ramma

Omniscient narration – alvitur frásögn

Onscreen sound – hljóð innan myndramma

Onscreen space – myndrými

Ontology – verufræði

Opaque – ógagnsær

Optical effect – ljósbrella

Optical printer – ljósprentari

Optical sound recording – ljósómsupptaka

Orphan films – munaðarlausar myndir

Orthochromatic – réttlitun

Overhead shot – hvirfilskot

Overlapping dialogue – samræður sem skarast

Overlapping editing – skörunarklipping

P

P(hase)A(lternating)L(ine) – PAL (litkóðunarkerfi í analóg sjónvörp, notað einkum í Evrópu)

Pan – skim

Pan-and-scan process – skim og skönnunar ferli

Panchromatic – heillitun

Parallel editing – hliðstæð klipping

Parallelism – hliðstæða

Parody – skopstæling

Pastiche – stæling/eftirherma

Perception – skynjun

Perception, process, skynjunarferli

Performance – leikur/túlkun

Period film/perid piece – tíðarandamynd

Perspective – dýptarsýn

Perspective distortion – dýptarsjónbjögun

Perspective illusion – sjónarhornsblekking

Phallic symbol – reðurtákn

Phallus – fallus (einkum í samhengi sálgreiningu J. Lacan)

Phenomenology – fyrirbærafræði

Pink films – bleikar myndir (ljósbláar japanskar kvikmyndir)

Plot – flétta, söguþráður

Point of view – sjónarhorn

Point of view (POV) shot – sjónarhornsskot

Point of view, objective – hlutlægt sjónarhorn

Point of view, subjective – huglægt sjónarhorn

Police procedural – lögreglurannsóknarmynd

Police procedural thriller – lögreglurannsóknartryllir

Political film – pólitísk mynd

Politique de auteurs (fr.) – höfundarhyggja

Poliziotteschi – löggumyndir (ítölsk undirgrein glæpamyndarinnar, áberandi á áttunda áratugnum)

Popular culture – vinsældarmenning/fjöldamenning/meginstraumur

Porn – klám

Post–apocalyptic – eftir heimsslit

Post–apocalyptic film – handanheimsslitamynd

Post–production – eftirvinnsla (við gerð kvikmyndar)

Posthumanism – pósthúmanismi

Postmodernism – póstmódernismi

Praxinoscope – tromla sem varpar myndum á tjald

Pre–code – for–framleiðslusáttmála (mynd, til dæmis, eða tímabil)

Pre–production – undirbúningstími (við gerð kvikmyndar)

Prehistoric film – forsöguleg mynd

Prequel – forsaga/formynd

Principal photography – tökutími (við gerð kvikmyndar)

Product placement – vörusýning

Production code – framleiðslusáttmálinn

Production code – framleiðslusáttmálinn

Production schedule – framleiðsluáætlun

Projector – Myndvarpi/skjávarpi

Props – leikmunir

Props, contextual – leikmunir með samhengisvirkni

Props, cultural – leikmunir með menningarvirkni

Props, instrumental – efnislegir leikmunir

Props, metaphorical – táknrænir leikmunir

Protagonist – aðalpersóna/söguhetja

Psychoanalysis – sálgreining

Psychological nuance – persónubrigði

Pulp – reyfarakennt

Q

Q&A – spurt og svarað

Q&A screening – spurt og svarað sýning

Queer – hinsegin

Quota quickies – kvótakvikmynd/búbótabíó

R

Rack focus – breytiskerpa

Reaction shot – viðbragðsskot

Realism – raunsæi

Reality effects – veruleikaáhrif

Reception – viðtökur

Reception studies – viðtökufræði

Reel - spóla

Reenactment – endursköpun atburða/sviðsetning

Reestablishing shot – endurstofnskot

Reference – skírskotun

Referentiality – skírskotunarhæfi

Reflective sound – óbeint hljóð / rýmisómur

Reflexive narration – sjálfhverf frásögn

Regulation – opinber reglur og lagasetningar

Release – útgáfa myndar

Representation – framsetning

Repressive State Apparatus – kúgunartæki ríkisins (Althusser)

Repressive structures – bælingarformgerðir

Restricted narration – frásögn er lýtur takmarkaðri vitnesku

Retrospective plot – afturskyggn söguþráður

Revisionist – endurmats-/yfirferðar-

Revisonist western – endurmats vestri/yfirferðarvestri

Rhythmic editing – reglubundin eða taktbundin klipping

Road movie – vegamynd

Romantic comedy – rómantísk gamanmynd

Rough cut – grófklippa (af kvikmynd)

Running time – lengd kvikmyndar (talið í mínútum)

S

Sadism – kvalalosti

Saturation booking – mettunardreifing

Scarecam – óttataka

Scenario – atburðarás

Scene – atriði

Scenic – ferðamynd

Scenic realism – raunsæi tiltekins atriðis

Science fiction – vísindaskáldskapur

Science fiction film – vísindaskáldskaparmynd

Science film – vísindamynd

Screen time – tími í mynd

Screenwriter – handritshöfundur

Screwball comedy – ærslagamanmynd

Segmentation – kaflaskipting (þegar kvikmynd er skipt í hluta við greiningu)

Self-reflexive – sjálfsmeðvitund

Semantic – merkingarfræði/merkingarþættir

Semi-diegetic sound – hljóð að hluta innan söguheims

Semiotics – táknfræði

Sequel – framhaldsmynd

Sequence – atriðaruna

Sequence shot – löng taka

Serial – þáttamyndir (einkum tengt árbíóinu)

Serial killer – raðmorðingi

Series - þáttaröð

Set – svið

Setting – sögusvið

Sex – kyn

Sex comedies – kynlífskómedíur

Sexual difference – kynjamismunur

Sexual orientation – kynhneigð

Sexuality – kynverund

Shallow focus – grunn skerpa

Shock cut – sjokkklipping/ofsaklipping

Shot – skot/myndskeið

Shot/reverse-shot – skot/gagnskot

Shutter – ljósop

Signification – merking/merkingarbærni

Simulacrum – hermilíki

Sing along screening – samsöngssýning

Singularity, the – Gagnbreytingin

Slapstick – hlátraskella

Slapstick comedy – hlátraskellagamanmynd

Slasher films – kviðristumyndir/slægjumyndir

Slow motion – hægmynd/hægagangur

Sound bridge – hljóðbrú

Sound continuity – hljóðsamfella

Sound editing – hljóðvinnsla

Sound mix – hljóðblöndun

Sound montage – hljóðflétta

Sound track – tónlist á hljóðrás kvikmyndar/tónlisti

Soundscape – hljóðheimur

Space offscreen – rými handan ramma

Space onscreen – myndrými

Space opera – geimópera

Spatial construction – rýmismyndun

Special features – aukaefni

Spectacle – sjónarspil

Spectator – áhorfandi

Spectatorship – áhorf

Spin–off – afleggjari

Spinoff – hjáverk

Splatter films – slettumyndir

Split screen – skjágjá (klofin mynd/skjár)

Spoiler – spilliefni

Sprocket holes – keðjuhjólagöt

Spy film – njósnamynd

Star – (kvikmynda)stjarna

Star system – stjörnukerfið

Steadicam – traustatak

Steadicam shot – traustataka

Stereotype – staðalmynd

Still – stilla

Stinger – hljóðvísir

Stop-motion film – stillumynd

Story – saga/fabla

Storyboards – skotaplan

Street film – götumyndin (þýsk kvikmyndategund frá þriðja áratugnum)

Structural film – formgerðarmynd (tilheyrir grein tilraunamynda)

Structuralism – formgerðarstefna
Studio system – stúdíókerfið

Subculture – menningarkimi

Subgenre – undirgrein

Subject – hugvera, sjálf

Subtitle – texti

Superimposition – myndblöndun

Supernatural – yfirnátturlegt

Supernatural horror film – yfirnáttúrleg hryllingsmynd

superstructure – yfirbygging samfélags (marxísk fræði)

Supporting actor – aukaleikari

Surrealism – súrrealismi

Suture – innsaumun

Symbol – tákn

Synchronization – samræmi í mynd og hljóði

Synchronous sound – samræmi milli myndar og hljóðs / hljóðsamræmi

Synergy – margfeldisáhrif

Synopsis – fléttulýsing

Syntagmatic – setningafræði

T

Tagline – auglýsingaslagorð

Talk radio – spjallútvarp

Teaser – kitla

Technique – tækni

Telephoto lens – aðdráttarlinsa

Temporal construction – tímamyndun

Temps morts (fr.) – dauður tími (tengt við frásagnaraðferð fyrstu nýbylgjumyndanna)

Territorialization – svæðing

Territorialization, de – afsvæðing

Territorialization, re – endursvæðing

Theatrical mise-en-scéne – leikræn sviðsmynd

Theatrical musical – söng- og dansmynd sem gerist í leikhúsheimi

Third-person narration – þriðju persónu frásögn

Three act structure – þriggja þátta bygging

Thriller – spennumynd

Tilt – hnik

Title cards – textaspjöld

Topical – umræðumynd

Tracking shot – sporskot

Trailer – stikla

Trans – trans

Transitional cinema – umbreytingaskeið í kvikmyndasögunni (oft miðað við árin 1907-1916)

Transplantation – umplöntun

Treatment – uppkast

TV episode – þáttur í þáttaröð

TV series – sjónvarpsþáttaröð

TV series season – lota í sjónvarpsþáttaröð

Two shot – tvenndarskot

U

Unreliable narration – óáreiðanleg frásögn

Utilitarian text – nytjatexti

V

Variety theaters – dans– og skemmtihallir

Vaudeville – revía

VCR – myndbandstæki

Verismilitude – sennileiki

Vertical integration – láréttur samruni

VHS tape – VHS myndband

Video game – tölvuleikur

Video tape – myndband

Viewing practice – áhorfsleið

Visible editing – sýnileg klipping

Visual – sjónrænt

Visual culture – sjónmenning

Visual pleasure – sjónræn nautn

Visuality – sjónræna

Voice-off – rödd/hljóð utan myndramma

Voice-over – sögumannsrödd/sögurödd/þulur

Voyeurism – glápþörf

VR – virtual reality – hjáveruleiki/sýndarveruleiki

W

Walk-and-talk – kjaftagangur

War film – stríðsmynd

Western – vestri

Western, existential – tilvistarvestri

Western, Pennsylvania – Pennsylvaníuvestrinn

Western, political – pólitískur vestri

Western, space – geimvestri

Western, spaghetti – spagettívestri

Wide-angle lens – gleiðhornslinsa

Widescreen – breiðtjaldsímynd (notað þegar hlutfallsstærð er meiri en 1.37:1)

Widescreen film – breiðtjaldsmynd

Widescreen ratio – breiðtjaldshlutfall

Wipes – þurrka

Women’s film – konumynd

World cinema – heimsbíó

World literature – heimsbókmenntir

World market – heimsmarkaður

Z

Zoom – súm, skarpur aðdráttur